CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Müşteki: Rifat Serdaroğlu

Şüpheliler:

1)Orgeneral Hulusi Akar- Genelkurmay Başkanı

2)Hakan Fidan-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı

3)M. Celalettin Lekesiz-Emniyet Genel Müdürü

Suçlar:

Anayasa ve Yasalarda kendilerine verilen görevleri yapmayarak, yüzlerce

vatandaşımızın ölümlerine, binlerce vatandaşımızın yaralanmalarına, ihmalleri

sebebiyle TC Devletinin itibarına ve Türk Demokrasisine darbe vurulmasına

sebep olmak.

Ayrıca yine Anayasa ve Yasalarla kendilerine verilen görevleri bilerek ve

isteyerek yerine getirmedikleri, ülkemizin bomba ve ağır silah deposu haline

gelmesine göz yummak.

Ve yine El-Kaide, IŞİD, DEAŞ, El-Nusra gibi terör örgüt militanlarının Türkiye’ye

ellerini kollarını sallayarak girmelerine, yaralılarının Türkiye hastanelerinde

tedavi olmalarına göz yummak, bu örgütlere “İnsani Yardım” adı altında her

türlü lojistik desteğin verilmesine göz yummak.

Suç Tarihi: 7 Haziran 2015 tarihinden günümüze kadar.

Açıklamalar:

Bu üç şahıs, TC Devletinin iç-dış güvenliğini sağlamakla görevli en üst düzey

üç memurudurlar.

23 Aralık 2015 te, 2015/1617 muhabere numarası ile bu kişiler hakkında

makamınıza suç duyurusunda bulunmuştum. Toprağa verdiğimiz binlerce

şehidimize rağmen, iddialarımı “Soyut” bulduğunuz gerekçesiyle Emniyet Genel

Müdürünün yargılanması talebimi reddedip, diğer iki kamu görevlisi ile ilgili

Başbakanlığa yazdığınızı belirtmiştiniz.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimini Sayın Cumhurbaşkanının

“Eniştesinden” Sayın Başbakanın da “Konu komşusundan” öğrenmesi, benim

bu üç devlet memuru hakkındaki iddialarımı maalesef doğru çıkarmıştır.

İlk talebimizi reddettiğinizden dolayı şahsınız ile ilgili olarak HSYK Başkanlığına

şikâyette bulunacağımın da bilinmesini istirham ederim.

Bu üç memur, görevlerini yapmayarak, tekrardan yüzlerce insanımızın ölümüne,

binlercesinin yaralanmasına, Türk Devletinin ve Demokrasimizin saygınlığının

düşürülmesine neden olmuşlardır.

Bir an için bu üç memurun görevlerini yerine getirdiklerini varsayarsak, tüm bu

olumsuzlukları, acıları, can ve mal kayıplarını yaşamamış olacaktık.

Anayasa ve Yasalar bu üç devlet memuruna gerektiği hallerde “Silah

Kullandırma”, “Ölüm Emri” verebilme yetkisi ile donatmıştır. Ayrıca bu üç

memur, sadece Başbakan’a hesap vermek kaydıyla sınırsız ödenek kullanma

yetkisine de sahiptirler. Bu üç memurun bulundukları görevler, ihmale-

görmezden gelmeye-kanunsuz emir uygulamaya asla tahammülü olmayan

hassas makamlardır.

Deliller:

15 Temmuz darbesi sonucu ölen ve yaralanan vatandaşlarımızın tüm basında

yer alan isim listeleri.

Halkımızın üzerine ateş açılması.

Başta TBMM binası olmak üzere, çok sayıda kamu binasının bombalanması.

Terör ve bombalama olaylarına bilerek müdahale etmemek suretiyle toplu

ölümlere sebep olmak.

Hukuki Nedenler:

Anayasamızın, Türk Ceza Kanununun, ilgili üç kurumun kanunları, Devlet

Memurları Kanununun ilgili maddeleri.

Sonuç ve İstem:

Yukarıda açıklanan nedenler sebebiyle şüpheliler hakkında Kamu Davası

açılması ve cezalandırılmalarının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep

ederim. 25 Temmuz 2016

Rifat Serdaroğlu

Sağlık ve Devlet Eski Bakanı

Ekler:

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığının 6063933.07.2016-25/0003769 ve,

66063933.663.07.2016-25/3819 sayılı ve 24 Mayıs 2016 ve 25 Mayıs 2016

tarihli yazıları