HAKÎMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Şikâyet Eden:

Rifat Serdaroğlu

Sağlık ve Devlet Eski Bakanı

 

Şikâyet Edilen:

Harun Kodalak. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı

Ankara Adliye Sarayı

Açıklama:

Türkiye’nin iç ve dış güvenliğinden sorumlu Devlet Memurları, Orgeneral Hulusi

Akar (Genelkurmay Başkanı), Hakan Fidan (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı),

M. Celalettin Lekesiz (Emniyet Genel Müdürü) hakkında GÖREVLERİNİ

YAPMADIKLARI ve çok sayıda vatandaşımızın ölümüne sebep oldukları

gerekçesiyle, 23 Aralık 2015’te 2015/1617 Muhabere numarası ile Çeşme

Cumhuriyet Savcılığına başvurmuştum.

Talebim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, M. Celalettin Lekesiz hakkındaki

iddiamı “Soyut” bularak reddetti. Akar ve Fidan hakkında ise talebimin

Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Bu üç devlet memurunun bulunduğu makamlar Türk Milletinin en önemli

makamlarıdır. Bu kişiler gerektiğinde ölüm emri verebilmekte ve insan yaşamı

hakkında ciddi kararlar alabilecek konumdadırlar.

Türkiye, terör örgütleri tarafından “Bomba”, “Ağır Silah” deposu haline

getirilirken, ülkemizin il ve ilçelerinde kilometrelerce tünel ve barikat yapılırken

müdahale etmemişler, sadece seyretmişlerdir.

Bu ihmal bazı yörelerde ihanet ve terör örgütleriyle işbirliğine kadar gitmiştir.

İşte bu sebepten bombalı katliamlar olmuş, savunmasız-günahsız gencecik

insanlar şehirlerimizin meydanlarında paramparça edilerek öldürülmüşlerdir.

Binlerce vatan evladı, terör örgütleri tarafından yurda sokulan bomba ve

silahlarla şehit edilmişlerdir.

Harun Kodalak- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, 23 Aralık 2015 tarihindeki

talebimi reddetmeyip, kamu davası açsa idi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimini

yaşamayacaktık.

Bu üç devlet memuru eğer görevlerini tam ve eksiksiz yerine getirselerdi, bu

ülkenin Cumhurbaşkanı “Darbeyi Eniştemden duydum”, Başbakanı “Darbeyi

konu-komşudan duydum” derler miydi?

Tek başına bu kanıt dahi bu üç devlet memurunun görevlerini yapmadıkları

anlamına gelir. Ayrıca bu kişilerin “Görev zafiyeti” içinde oldukları bizzat

Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından ifade edilmiştir.

Harun Kodalak, Deniz Feneri e.V davasında suçlarını itiraf eden ve “Evet bizler

bu paraların bir kısmını yedik, geri kalanı da Türkiye’de Hayrettin Karaman’

verdik” deyip hapse mahkûm olan kişilerin Türkiye’de görülmekte olan

davasında “Örgüt ve Örgütlü Dolandırıcılık yok, zaman aşımı var” diyebilir!

Yine 24 Mart 2015 tarihinde Habertürk Gazetesine verdiği demecinde, 2010

yılındaki KPSS soruşturmasında “Bu davanın 1 No lu suçlusu Fethullah

Gülen’dir” diyenlere “Yok öyle bir şey, bizim öyle bir kararımız yok” da diyebilir!

Ama Türk Demokrasisini dünyaya rezil eden, Cumhurbaşkanı ve Başbakanı alay

konusu haline getiren, ülke bomba ve silah deposu yapılırken göz yuman bu üç

devlet görevlisi hakkında “Bunlar suçsuzdurlar ve görevlerini yapmışlardır”

diyemez, dememelidir.

Eğer böyle düşünüyorsa, Türk Milletinin beraberliğini, Türk Devletinin

güvenliğini de kimlerle sağlayacağımızı bizlere açıklamak zorundadır…

Sonuç ve Talep:

Sayın Başkan, biz vatandaşların tek güvencesi Anayasa-Yasalar ve bunları

uygulamak zorunda olan siz değerli hukukçulardır. Kişiye dayalı güvence olan

yerlerde demokrasi olmaz. Biz size güveniyoruz.

68 yaşını tamamlamak üzere olan bir eski siyasetçi olarak, burnundan kıl

aldırmayan kudretli darbe paşalarının sonradan kimsenin selam vermediği biri

durumuna düştüklerini, küçük dağları ben yarattım diye kibre kapılıp sonradan

rezil olan siyasetçileri gördüm. Hepsi unutulup gitti.

Ama benim unutamadığım bir olay var; Genç bir delikanlı iken bulunduğum

ilçenin Ağır Ceza Reisi Hüseyin Bey’in, çarşıdan geçişi sırasında tüm esnafın

ayağa kalkarak onu gönülden selamlamalarını ve arkasından hala saygıyla

bahsedildiğini de gördüm. İnşallah tüm yargı mensuplarımız bu saygıya ve

hürmete lâyık olurlar.

Yukarıda bahsettiğim gerçek olaylar, ölümler, bombalamalar, darbeler

karşısında görevini yapmadıkları açıkça belli olan memurlar hakkında

soruşturma açmayan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Harun Kodalak

hakkında, soruşturma açılmasını ve görevinden alınmasını saygılarımla arz ve

istirham ederim. 25 Temmuz 2016

Rifat Serdaroğlu

Sağlık ve Devlet Eski Bakanı