SİZLER KİMSEYİ YARGILAYAMAZSINIZ

Sizler, Anayasanın “Mahkemelerin Bağımsızlığı Md. 138” ve “Hakimlik Teminatı Md. 139” emrettiği şartlarda, “Türk Milleti” adına Hakimlik ve Savcılık görevini yapan Sayın Adalet mensupları,

Sizler, en yüksek yargı organımız olan Anayasa Mahkemesinin kuruluş kanunu olan ve halen yürürlükteki 2949 sayılı kanunun 7. Maddesindeki (Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine andiçerim) yemini ederek göreve başlayan Sayın Adalet Mensupları;

Sizler, Türk Telekom ve 3. Havalimanı ihalesindeki yolsuzlukları çözmeden,
Bilal Erdoğan’ın vakfına bir Arap tarafından Vakıfbank kanalıyla gönderilen
100 Milyon Dolar (YÜZ MİLYON DOLAR) tutarındaki bağışın, hangi imar değişikliği karşılığında olduğunu soruşturmadan, şüphelileri yargılamadan,
Türk Milletinin peşkeş çekilen, çalınan haklarını Türk Hazinesine teslim etmeden, gerçek anlamda kimseyi yargılayamazsınız.
Yargılıyorum zannedersiniz belki ama yolsuzluklar karşılığındaki suskunluğunuzu ne kendi vicdanınıza ne de hukuk ahlakına anlatamazsınız…

Sizler; Danıştay Başkanının kızı ile ilgili tamamen yasa ve ahlak dışı atamaları sessizce kabullenirken, aç olduğu için fırından ekmek çalan garibanı yargılayıp hapse attığınızda, sadece kendinizi kandırırsınız ve Türk Milletini yaralarsınız!

Sizler, Türk Milleti adına görev yapıyorsunuz!
Gelip geçici iktidarlar adına görev yapmıyorsunuz!
Yarın, hesap vermekten kaçan ve bunun için her türlü yasal ve yasal olmayan yolları kullanan iktidar değiştiğinde, Türk Milletinin gerçek temsilcileri yönetime geldiğinde ne çay toplamaya giden ne kendi kızına torpil yapan ne de şaibeli ilişkileri olduğu bilinen Yüksek Yargı mensupları sizleri korumaz!

Sayıştay denetimleri sonucu, tüm bu yolsuzluklar raporlara yansımış bulunmaktadır. Yapmanız gereken bu resmi raporları istemek, okumak ve gereğini yapmaktır.

“Efendim, ben bunu yaparsam beni tayin ederler veya meslekten atarlar” diye korkunuz varsa ve böyle bir durumla karşılaşırsanız, durumu Türk Milletine açıklayın!
Türk Milleti, namuslu ve düzgün görev yapan insanını bağrına basar.
Size ofis de açar, size göğsünüzü gere-gere yaşayacağınız iş de verir!

Yaşça ve deneyim olarak hepinizden büyük bir vatansever olarak, lütfen aşağıda anlatacağım hikayedeki “Tavşan” gibi olmayın!
Ne kendinize ne ailenize ne de Türk Milletine lütfen bunu yapmayın.
Cesur olun, korkunun ölüme çare olduğu nerede görülmüştür ki!
Bir ülkede Adalet susarsa, sadece zalimlerin sesi duyulur…

Tavşan ve Ayı ormanda dolaşırken, kakaları gelmiş ve yapmaya başlamışlar.
Ayı, tavşana sormuş; “Sen kakanı yaparken tüylerine b.k bulaşsa aldırır mısın?”
Tavşan; “Niye aldırayım, nasılsa ben görmüyorum ki?”
Ayı, “iyi o zaman” deyip tavşanı yakalamış ve poposunu tavşanla silip, yürüyüp gitmiş! Tavşan, her tarafına b.k bulaşmış bir halde kalakalmış…
Türk Milleti bir tane cesur yürek arıyor! Var mı?

Sağlık ve başarı dileklerimle 28 Eylül 2018
Rifat Serdaroğlu