MOLLA TAKSİMİ

Yedi kişi, kurban için ortak bir tane boğa satın almış!
Bayramın ilk günü sabahtan kurbanı kestirmişler. Sıra kurban etinin taksimine (paylaşımına) gelince, içlerinden biri olan Mollaya “ hadi kurbanı sen taksim et” diye görev vermişler.
Molla önce besmele çekmiş ve kurbanın baş kısmını eline almış;
“Kurbanın başı Mollaya” demiş ve kendi tepsisine atmış.
Sonra kurbanın döşünü (göğüs kısmını) almış;
“Kurbanın döşü Mollaya” diyerek o parçayı da tepsisine koymuş.
Sonunda kalan etleri yedi parçaya ayırıp;
“Kurbanın yedi parçasının beşi de Mollaya” diye beş parçayı da almış!
Diğer ortaklar bir kendi tepsilerine bir de Mollanın tepsisine bakıp;
“Adaletinle bin yaşa Molla Efendi. Senin gibisi henüz cihana gelmedi” demişler…

Gelelim 08 Ocak 1995 yılı Hürriyet Gazetesi manşetine;
Erdoğan; “Ben İstanbul’un İMAMIYIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Başkomutan Erdoğan!
Başbakan Erdoğan!
Bakanları kim seçer? Erdoğan!
Müşavirlere kadar, tüm bürokratları kim tayin eder! Erdoğan!
Milletvekillerini, kavun-karpuz seçer gibi kim atar? Erdoğan!
Kaç çocuk yapılacak kim belirler? Erdoğan!
En baş ekonomist kim? Erdoğan!
En usta diplomat kim? Erdoğan!
İçine düştüğümüz ekonomik ve siyasi krizden kim sorumlu?
Dış güçler, dolar ve Avro Lobisi, ezanımıza ve bayrağımıza saldıran Haçlı Ordusu!

Peki, Erdoğan’ın T.C Anayasası ve Yasaları karşısında bir sorumluluğu var mı?
Anayasa Madde 105;
“Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün (450 Milletvekili) vereceği kararla suçlanır.”
Yani, örnek olarak söyleyelim, Cumhurbaşkanı Türkiye’nin tamamını satsa
yine de onu yargılamak mümkün değildir…

Erdoğan kendi kendini Türkiye Varlık Fonu Başkanı ilan etti!
Bu varlık fonunda (Devlet Bankalarından-THY’na, BOTAŞ’tan-Borsa İstanbul’a, Türkiye Petrollerinden-Deniz ve Madenlerimize kadar her şeyimiz) özür dileyerek söyleyelim, “donumuza kadar” her şeyimiz var. Bu kurulda yapılacak vahim bir hata sebebiyle, Erdoğan’a hesap sorulabilecek mi?
Bu soruyu sorana şu hareketi yapmalısınız;
Sağ kolunuzu ileri doğru uzatın. Eliniz parmaklarını tam açın. Baş parmağınızı, işaret parmağı ile orta parmağın arasına sokun ve elinizi yumrun yapın.
Sol elinizle, sağ kolunuzu tutup aşağı yukarı sallayıp, isterseniz “Nah sorarsınız” diye bağırın…

Erdoğan, yeni kararnamesinde;
“Alım satım, kiralama, leasing, hizmet sözleşmelerinde ödemeler dövizle değil, TL ile yapılacaktır ve herkes 30 gün içinde kendini bu kararnameye uyduracaktır” diye emir yayınladı!
Ne güzel değil mi? Artık kendi ülkemizde kendi paramızla iş yapacağız!
Peki, ülkemizi milyarlarca dolar borca sokan “Havuz Müteahhitlerinin” yaptığı işlerde, devlet tarafından verilen döviz garantileri de TL’ye çevrilecek mi?
Lütfen bu soruyu soranlara da yukarıdaki uluslararası işareti yapıp, “
Nah çevrilecek” şeklinde yanıt verin. AKP’ye oy verenler ise aynı hareketi ayna karşısında yapabilirler…

Erdoğan neden böyle çılgınca davranıyor, diye sorarsanız bence yanıtı şudur;
Erdoğan artık damadından başka kimseye güvenmiyor. Bu, paranoid kişilik bozukluğunun en belirgin özelliğidir. Israr halinde sonu çok kötüdür.
Peki, TOBB Başkanını da Varlık Fonuna aldı demek ki ona da güveniyor, derseniz yanıtım şöyle olur;
“Onun işi yukarıdaki kurbanla aynıdır. Sonunda hesabı ödeyecek biri lazım”…

Sağlık ve başarı dileklerimle 14 Eylül 2018
Rifat Serdaroğlu

One thought on “MOLLA TAKSİMİ

  1. Merhaba Rıfat Ağabey, Bugünkü yazını da öncekiler gibi dikkatle okudum. İzninle iki hususta değerlendirmem olacak. Öncelikle Cumhurbaşkanının kararlarına karşı “parmak hareketleriyle” hiçbir şey yapılamayacağının ifade edilmesi dışında gidilebilecek hukuk yolu olup olmadığını irdelemeye çalıştım. Daha sonra da, Cumhurbaşkanının cezai sorumluğuyla ilgili Anayasa’nın 105’inci Maddesine değindim.

    1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuka ve Kanuna Uygunluğunun İdari Yargıda Denetimi : Anayasa’nın 148’inci Maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin görevleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin de Anayasa’ya uygunluğunu denetleme görevini saymaktadır. Yeni Anayasa’ya uyum düzenlemeleri çerçevesinde, 2.7.2018 Tarihli Kanun Hükmünde Kararnameyle (Kaldırılan Bakanlar Kurulunun 24 Haziran sonrası ara dönemde çıkardığı kararlardan), Danıştay Kanununun 24’üncü Maddesi değiştirilmiştir. Bununla, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak “Cumhurbaşkanı kararlarına, Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını karara bağlar” demektedir. Anayasa’nın 148’inci ve Danıştay Kanununun yeni düzenlenen 24’üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, sadece Anayasa’ya uygunluk bakımından Anayasa Mahkemesi’nce denetlenebilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine karşı, hukuka ve kanuna aykırılık sebebiyle idari yargıya gitme yolu kapatılmıştır. Ya da kapatılmak istenmektedir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanı, önceki sistemde Bakanlar Kurulu’nun yaptığı görevleri tek başına üstlenmiştir. Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı Danıştay’da idari dava açmak mümkündü. Bakanlar Kurulu Kararı yerine ikame edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi içinse, idari dava yolu kapatılmıştır. Bu husus Anayasa’ya uygun değildir bizce. Anayasa’nın “Yürütme” başlıklı İkinci Bölümün I. Alt Bölümü “Cumhurbaşkanı”, IV. Alt Bölümü “İdare” başlığını taşımaktadır. “İdare” başlıklı Alt Bölüm kapsamındaki B Bendi ise “Yargı Yolu” başlığını taşımaktadır. Yargı Yolu Bendinin içindeki 125’inci Maddenin birinci cümlesi, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” demektedir. Yargı Yolunu düzenleyen 125. Maddeye, IV Numaralı “İdare” Alt Bölümünde yer verilmekle, I Numaralı Alt Bölümdeki Cumhurbaşkanının idari nitelikteki eylem ve işlemlerine (atama kararları gibi) karşı yargı yolu kapalıdır şeklinde bir ters anlam çıkabilir. Ne var ki, Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkilerini düzenleyen Madde 104’ün Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesi, “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.” demektedir. Anayasa’nın İkinci Bölümü de “Yürütme” başlığını taşıdığına göre, İkinci Bölüm kapsamındaki yargı yolunun düzenleyen Madde 125, Cumhurbaşkanının eylem ve işlemleri için de geçerli olmalıdır. Her ne kadar İdarenin başının Cumhurbaşkanı olduğu açıkça yazılı değilse de, sistematik olarak “İdare” kurumunun içinde olduğu “Yürütme” erkinin Cumhurbaşkanına ait olduğunun zikredilmesi, her türlü idari eylem ve işlemin doğrudan Cumhurbaşkanı veya onun atadığı Bakan ve üst seviye kamu görevlilerince yapılacak olması, Madde 125’in ruhuna uygundur. Danıştay Kanununun 24’üncü Maddesinde aceleyle ve KHK’yle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin idari yargı denetiminden istisna edilmesi, Anayasa’nın 125’inci maddesine aykırıdır.

    2) Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu : Yazında bahsettiğin 105’inci maddenin eski metni. Dikkatten kaçmış olsa gerek. Malum olduğu üzere, Nisan 2017’deki değişiklikle 105’inci madde yeniden düzenlendi. Maddenin başlığı “Sorumluluk ve sorumsuzluk hali” iken, “Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu” olarak değiştirildi. Anayasa’nın önceki metninde, Cumhurbaşkanının sadece vatana ihanet suçu işlemesi halinde soruşturma yolu gösterilmekteydi. İşleyebileceği diğer suçlar için nasıl bir muhakeme usulü uygulanacağına dair anayasal boşluktan söz ediliyordu. Değişiklikle bu anayasal boşluk dolduruldu ve çok yüksek nisapla da olsa, Cumhurbaşkanının işleyebileceği tüm suçlar için, soruşturma istenmesi, soruşturma açılması ve Yüce Divan’a sevk edilmesi usulü belirlendi. 2017 Anayasa Değişikliklerinin nadir olumlu taraflarından biri de bu olsa gerek. Saygılarımla..

    İbrahim Cevher CEVHERİ iccevheri@hotmail.com 05322180666

Düşüncelerinizi yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s